Livsmedelsverket restaurang regler

Hygienkrav och egenkontroll av livsmedelshantering

Hygienkrav och egenkontroll av livsmedelshantering – Stockholms stad

14 juni 2021 — Så här fungerar regler för lokaler och hygien · Egen kontroll för livsmedelssäkerhet · Grundförutsättningar · HACCP – en modell för analys av faror.

Lokaler, hygien och företagens egen kontroll – Livsmedelsverket

Lokaler, hygien och företagens egen kontroll

28 nov. 2022 — Det är du som företagare som måste känna till vilka regler du behöver följa och utforma din verksamhet så att du uppfyller målen med reglerna.

Här finns information om regler för hur din lokal ska vara utformad och hur en god hygien kring livsmedel hålls

Krav på lokal och utrustning – Stockholms stad

Servera livsmedel

18 okt. 2022 — Hygien när du lagar mat – gör så här: · Laga inte mat till andra när du är eller nyligen har varit magsjuk. · Undvik direkt kontakt med mat om du …

Den här sidan riktar sig till dig som har ett företag som serverar mat

Säker livsmedelshantering – för konsumenternas skull

Hygien – tillagning och förvaring

Här får du veta mer om vilka regler som gäller för arbetskläder, omklädningsrum, toaletter, handhygien, smitta och annat.

Med god hygien när du lagar och förvarar mat minskar du risken att bli matförgiftad och samtidigt håller maten längre

Livsmedelsverket: Kräv godkänt i hygien av restaurangpersonal

Personlig hygien – Kontrollwiki

13 jan. 2023 — Branschriktlinjer, Livsmedelsverkets webbplats · Brandskydd för restauranger, Storstockholms brandförsvars webbplats …

Den personliga hygienen hos anställda i livsmedelsföretag kan ha stor betydelse för livsmedelssäkerheten. Här får du veta mer om vilka regler som gäller för arbetskläder, omklädningsrum, toaletter, handhygien, smitta och annat.

Hur går livsmedelskontrollen till? – Ljusdals kommun

Krav på lokal och utrustning – Stockholms stad

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att känna till de regler som … En kiosk behöver inte ha lika omfattande rutiner som en stor restaurang med …

Livsmedelsanläggning – Lämna uppgifter och sök tillstånd

Alla som jobbar med livsmedelshantering på restauranger måste gå kurs och skriva … Redan idag finns regler som ställer krav på viss utbildning för de som …

… bli sjuka eller lurade av maten i affären, på restaurangen, äldreboendet eller skolan. … Livsmedelsreglerna gäller hela vägen – från jord till bord.

Hur går livsmedelskontrollen till? – Ljusdals kommun

Du ska ha tillräcklig kunskap om livsmedelshygien och om de regler som gäller för … Blankett för att anmäla livsmedelsanläggning till Livsmedelsverket …

Keywords: livsmedelsverket restaurang regler